chillums امنیت آمریکا قطعنامه امنیت ملی

chillums: امنیت آمریکا قطعنامه امنیت ملی بین الملل آمریکا شورای امنیت نیکی هیلی

گت بلاگز اخبار اجتماعی با هر پیشنهادی جهت زیاد کردن تراکم فروشی مخالفم

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه نباید شهرداری را به سمت فروش تراکم تشویق کنیم، افزود: با هر پیشنهادی مبنی بر زیاد

با هر پیشنهادی جهت زیاد کردن تراکم فروشی مخالفم

با هر پیشنهادی جهت زیاد کردن تراکم فروشی مخالفم

عبارات مهم : تشویق

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه نباید شهرداری را به سمت فروش تراکم تشویق کنیم، افزود: با هر پیشنهادی مبنی بر زیاد کردن تراکم فروشی مخالفم.

به گزارش ایسنا، مجید فراهانی در چهل و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در جریان بررسی ردیف های سرفصل درآمدی بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت سال 1397 گفت: جهت گیری همه ما باید به سمتی باشد که شهر فروشی کم کردن پیدا کند. نباید شهرداری را به سمت درآمدهای غیرپایدار که همان فروش تراکم است تشویق کنیم.

وی افزود: اگر مبلغ تراکم در حد طرح تفصیلی و مجاز زیاد کردن پیدا کند به شهرداری فشار وارد نمی شود ولی اگر مبلغ تراکم زیاد کردن داشته باشد و رشد ساخت و ساز هم اتفاق نیفتد یعنی جهت تراکم تقاضا وجود نداشته باشد شهرداری جهت تحقق این درآمد مجبور خواهد بود که دست به تراکم فروشی ببرد.

با هر پیشنهادی جهت زیاد کردن تراکم فروشی مخالفم

وی ادامه داد: نباید به شهرداری فشار وارد شود که درآمد خود را از طریق تراکم فروشی محقق کند. بحث کم کردن فروش شهر و فروش تراکم از مهم ترین شعارهای ما بوده که باید محقق شود. هنگامی که عدد فروش تراکم زیاد کردن پیدا کند در حقیقت به شهرداری فشار وارد کرده ایم که از طریق تراکم فروشی درآمد را محقق کند.

وی تاکید کرد: ما باید به سمتی پیش برویم که درآمدهای ناپدار کاسته و درآمدهای پایدار شهری ایجاد شود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه نباید شهرداری را به سمت فروش تراکم تشویق کنیم، افزود: با هر پیشنهادی مبنی بر زیاد

فراهانی تاکید کرد: هر پیشنهادی که در جهت کم کردن تراکم فروشی باشد مورد دفاع بنده است و هر پیشنهادی که در جهت زیاد کردن تراکم فروشی باشد نیز مخالفم.

واژه های کلیدی: تشویق | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog