chillums امنیت آمریکا قطعنامه امنیت ملی

chillums: امنیت آمریکا قطعنامه امنیت ملی بین الملل آمریکا شورای امنیت نیکی هیلی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی «احمد عراقچی» معاون ارزی بانك مركزی بركنار شد

احمد عراقچی معاون ارزی بانك مركزی، در حالی که کمتر از یک سال از انتصاب او به این سمت می گذرد، بركنار شد.

«احمد عراقچی» معاون ارزی بانك مركزی بركنار شد

«احمد عراقچی» معاون ارزی بانك مركزی بركنار شد

عبارات مهم : مرکزی

احمد عراقچی معاون ارزی بانك مركزی، در حالی که کمتر از یک سال از انتصاب او به این سمت می گذرد، بركنار شد.

به گزارش انتخاب، «احمد عراقچی» 17 مردادماه سال گذشته به این سمت منصوب شده است بود ولی اوضاع نابسامان ارزی کشور، در همین مدت انتقادات زیادی را متوجه بانک مرکزی کرده بود.

«احمد عراقچی» معاون ارزی بانك مركزی بركنار شد

واژه های کلیدی: مرکزی | عراقچی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog